Portfolio

Keolis Nederland
Senior editor

Aanbestedingsoffertes voor grote ov-contracten samenstellen en redigeren. Meedenken over de rode lijn, verzamelen van informatie bij de diverse inhoudelijke experts. Aanbrengen van 1 tone of voice in de teksten. Zorgen voor een aangenaam leesbare, volledige offerte in goed Nederlands. Begeleiden van het opmaaktraject bij een reclamebureau.

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Adviseur interne communicatie
Geven van communicatieadvies over de onderwerpen hybride werken en JenV Next level. Actualiseren van bestaande communicatieplannen over deze onderwerpen. (Laten) uitvoeren van de acties verbonden aan de communicatieplannen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Senior online editor

Verrichten van zeer divers schrijfwerk voor online media van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Opstellen en plaatsen van vele social-mediaberichten. Bijhouden van de website met zelfgeschreven content. Interviews afnemen en schrijven van artikelen voor online magazines en de website. Helpen van collega’s met tekstuele uitdagingen.

Meer werkervaring zien? Check mijn LinkedIn.